Albertslund forsorgshjem har nedenstående personalesammensætning:

  • 1 Daglig leder
  • 6 socialfaglige medarbejdere (Kontaktpersoner)

Der er ydermere tilknyttet en psykolog som har sin faste gang i huset.

Den daglige leder har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores borgers trivsel. Derudover kan den daglige leder i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med den enkelte borger.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere og pædagoger. De har særlige kompetencer med hensyn til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom at de har erfaring i at arbejde med de anvendte tilgange og metoder og de modtager herudover løbende kompetence udvikling indenfor området.