• Roskildevej 149, 2620 Albertslund
  • 40400771 / 40400929
  • kontakt@lata.dk

Telefonisk henvendelse

Hvis du er hjemløs eller af anden grund ikke kan tage ophold i egen bolig, kan du komme på forsorgshjem. Du kan henvende dig telefonisk på 40 40 07 71 eller 40 40 09 29

Her vil du komme til at tale med en medarbejder – som regel en kontaktperson eller lederen af forsorgshjemmet. Denne vil spørge lidt ind til din situation, og I vil sammen aftale, hvornår du evt. kan komme.

Dette er naturligvis under forudsætning af, at vi har plads. Hvis vi ikke har plads henviser vi gerne til evt. andre muligheder.

Personlig henvendelse

Der er ikke mulighed for direkte personlig henvendelse.

Orienteringspligt til hjemkommunen:

Hvis du indskrives på forsorgshjemmet, skal vi give din hjemkommune besked om indskrivningen senest tre hverdage efter indflytningen.